Thành lập doanh nghiệp trên 50 tỉnh thành. Thành lập doanh nghiệp Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực thành lập và đăng ký doanh nghiệp trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914 66 86 85

Vốn của công ty cổ phần

Vốn của công ty cổ phần
Khi đăng ký thành lập công ty cổ phần, trong các giấy tờ cần thiết phải nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính thì công ty phải có thông tin về vốn...

Nội dung chủ yếu của điều lệ công ty

Nội dung chủ yếu của điều lệ công ty
Điều lệ công ty là một trong những giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ nộp lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để có thể đăng ký doanh nghiệp.

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần
Khi công ty cổ phần có sự thay đổi về cơ cấu vốn góp và cổ đông góp vốn, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp có thể bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp có thể bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty hợp danh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty hợp danh
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp có thể bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp có thể bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật  của doanh nghiệp phải được làm thành hồ sơ và thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cua mình. Hồ...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên
Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật  của doanh nghiệp phải được làm thành hồ sơ và thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cua mình. Hồ...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV
Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật  của doanh nghiệp phải được làm thành hồ sơ và thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cua mình. Hồ...

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần cùng quận/huyện

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần cùng quận/huyện
Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp thường phải chọn địa điểm đặt trụ sở chính của mình và thường phải thay đổi trụ sở chính do ngành nghề kinh doanh lựa...

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên cùng quận/huyện

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên cùng quận/huyện
Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp thường phải chọn địa điểm đặt trụ sở chính của mình và thường phải thay đổi trụ sở chính do ngành nghề kinh doanh lựa...

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH MTV cùng quận/huyện

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH MTV cùng quận/huyện
Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp thường phải chọn địa điểm đặt trụ sở chính của mình và thường phải thay đổi trụ sở chính do ngành nghề kinh doanh lựa...

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty hợp danh cùng quận/huyện

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty hợp danh cùng quận/huyện
Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp thường phải chọn địa điểm đặt trụ sở chính của mình và thường phải thay đổi trụ sở chính do ngành nghề kinh doanh lựa...