Thành lập doanh nghiệp trên 50 tỉnh thành. Thành lập doanh nghiệp Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực thành lập và đăng ký doanh nghiệp trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914 66 86 85

Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Sau khi hoàn thành xong các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đi vào hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, phải giải...

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, VPĐD phải gửi thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động theo mẫu tới Sở Công Thương Hà Nội.

Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của thương nhân và bảo vệ các lợi ích đó. Việc thành lập...

Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp
 Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các...

Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để...

Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp
Chia doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ...

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Nếu doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về hành vi vi phạm và ra...

Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các...

Thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của thương nhân và bảo vệ các lợi ích đó. Việc thành lập chi...

Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp

Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp
Trong hoạt động của doanh nghiệp đôi khi phải cải tiến thay thế, mua lại sát nhập hay thậm chí chuyển đổi doanh nghiệp  cũng là cái nhu cầu thường thấy của các doanh...

Thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của thương nhân và bảo vệ các lợi ích đó. Việc thành lập...

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp cùng quận/huyện

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp cùng quận/huyện
Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp thường phải chọn địa điểm đặt trụ sở chính của mình và thường phải thay đổi trụ sở chính do ngành nghề kinh doanh lựa...

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình nếu cần phải đổi tên để phù hợp với hoạt động kinh doanh thì phải làm thủ tục thông báo đến Phòng đăng ký kinh...

Một số vấn đề pháp lý về con dấu doanh nghiệp

Một số vấn đề pháp lý về con dấu doanh nghiệp
Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình...